Language :

Tri Eagle bv: Privacy Policy

English

Meadows-Hale Europe / Tri Eagle bv respects the privacy of all the users of its website and ensures that the personal information provided by them is treated as confidential.

Our website offers its users the opportunity to interact in a number of places. You can submit an International Sponsoring request or a contact form on our website, for example, or order online tickets, or apply to a website membership. The information that you hereby provide will only be used to fulfil your request and shall not be used for other purposes. Your information will not be disclosed to third parties without your consent, unless we cannot carry out your request otherwise.

The website www.meadowshale.eu uses two types of cookies: technical cookies and external tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored on your computer by your browser.

Our web site uses a technical cookie when it records your registration for the website. These cookies are used to make the site more user-friendly by noting your behaviour as a user and storing certain user preferences.

Our website also uses Google Analytics to track visitor statistics on the usage of our website. Information collected by Google is made anonymous as much as possible. Meadows-Hale Europe / Tri Eagle can therefore not see which individuals were behind which visits to our website. Meadows-Hale Europe / Tri Eagle bv uses the anonymous statistics to determine which parts of the website you find the most interesting, so that we can ensure that those pages can be easily found. 

Google stores the information obtained on servers in the United States. Google has joined the U.S. Department of Commerce’s Safe Harbor program. However, we have no influence on the use of the data by Google and/or third parties. Google may provide your information to third parties if required to do so by law, or insofar as third parties process the information on Google's behalf. For more information, please look at Google’s Privacy FAQ and the Google Analytics Overview.

You can decide yourself whether to accept or refuse cookies. Most Web browsers automatically accept cookies, but you can usually customise the settings of your browser so that it refuses cookies.

Should you have any questions regarding Meadows-Hale Europe / Tri Eagle bv Privacy Policy, please send an e-mail to info@meadowshale.eu. We will be happy to provide more details concerning your personal information if you want them or if want to change your personal information. You have the right to access and correct your personal information.


Nederlands

Meadows-Hale Europe / Tri Eagle bv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De website biedt op een aantal plaatsen de mogelijkheid om te reageren. Zo kunt u op de website een Internationaal Sponsor aanvraag indienen of contactformulier invullen, online tickets bestellen, of een verzoek doen tot lidmaatschap. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van uw verzoek.

De website www.meadowshale.eu maakt gebruik van twee soorten cookies: technische cookies en externe tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door uw browser op uw computer wordt opgeslagen.

Bij de registratie voor de website gebruikt de website een technische cookie. Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door het gedrag van de gebruiker bij te houden en bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan.

De website maakt ook gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Informatie die Google verzamelt is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Meadows-Hale Europe / Tri Eagle kan dus niet zien welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website aflegden. Meadows-Hale Europe / Tri Eagle bv gebruikt de anonieme statistieken om te bepalen welke delen van de website u het meest interessant vindt, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat die pagina’s duidelijk vindbaar zijn.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Wij hebben echter geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan uw informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Meadows-Hale Europe / Tri Eagle bv, dan kunt u een e-mail sturen naar info@meadowshale.eu. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.